Starostlivosť im prepláca Slovenská republika, konkrétne Ministerstvo vnútra, uvádza vo svojom FB statuse ekonóm Jozef Mihál.

Ak ste zamestnali Ukrajinca na základe dokladu o dočasnom útočisku, tak na to, aby sa stal zdravotne poistenou osobou v systéme zdravotného poistenia v SR ako Váš zamestnanec, musí mať dohodnutú mzdu najmenej vo výške minimálnej mesačnej mzdy, teda 646 eur mesačne.

Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, verejne zdravotne poistená v SR je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR – ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte EÚ alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii – a vykonáva u zamestnávateľa v SR zárobkovú činnosť (napr. na základe pracovnej zmluvy) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume mesačnej minimálnej mzdy.

*Pokiaľ ide o samotnú zdravotnú starostlivosť, momentálne platí, že:

… Ukrajinci, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko na území SR, ak nie sú verejne zdravotne poistení v SR (to môže byť prípad vášho zamestnanca – Ukrajinca), majú nárok na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti (pri individuálnom posúdení aj na širší rozsah) prostredníctvom VšZP, pričom úhradu za nich zabezpečuje ministerstvo zdravotníctva, resp. ministerstvo vnútra… rovnako to je, ak by Ukrajinec požiadal o azyl… po udelení azylu alebo doplnkovej ochrany Ukrajincovi vznikne nárok na plný rozsah zdravotnej starostlivosti ako poistencovi štátu.

*Ak ste zamestnali Ukrajinca napr. na polovičný úväzok alebo na dohodu, nemusíte sa trápiť otázkou, že má dohodnutú mzdu nižšiu ako minimálnu mzdu. Jednoducho ho v takomto prípade nebudete mať prihláseného v zdravotnej poisťovni. Je to v poriadku, nič tým neporušujete, zdravotné poistenie sa z príjmu neplatí. Nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť má na základe dokladu o dočasnom útočisku.

*Viac o zamestnávaní Ukrajincov postupne nájdete na mojej stránke relia.

Jozef Mihál

Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála

By Archa21