Maďari pred časom zaviedli dvojaký meter na ceny benzínu. Nižšiu majú pre domácich vodičov, vyššiu pre zahraničných. To je v zásadnom rozpore s pravidlami EÚ pre voľný trh a so zákazom diskriminácie na základe národnosti.

V praxi to vyzerá tak, že Maďari, presnejšie vozidlá s maďarskými EČV, aktuálne zaplatia za liter paliva 480 forintov, čo je v prepočte podľa aktuálneho kurzu 1,22 eura. Na Slovensku sa v súčasnosti pohybuje cena 95-oktánového benzínu okolo hranice 1,85 eura. To značí, že na litri môžete ušetriť až 63 centov. Ak by ste natankovali 50 litrov, rozdiel bude takmer 32 eur. Keďže sa logicky rozmohla „palivová turistika“, Maďari potrebovali situáciu riešiť. Pretože nechceli palivovú turistiku dotovať z vlastného štátneho rozpočtu a zároveň sa zastropovaných cien ako efektívneho opatrenia vláda Viktora Orbána nechcela vzdať, tak vymyslela vyššie spomínaný „dvojaký meter“.

Tankovaciu turistiku skutočne obmedzili, avšak spôsobom, ktorý je v tak zásadnom rozpore s európskym právom. Eurokomisár pre vnútorný trh Thierryho Bretona vyzval listom Maďarsko, aby pozastavilo diskriminačné predávanie pohonných látok za regulované ceny len pre vozidlá s maďarským evidenčným číslom.

V opačnom prípade hrozí Budapešti súdny spor. „Žiadam vás, aby ste nám poskytli svoju odpoveď v súvislosti s odôvodnením a obdobím platnosti týchto opatrení, ktoré by mohli predstavovať porušenie práva EÚ,“ uviedol Breton v liste maďarskému ministrovi technológií a priemyslu Lászlóovi Palkovicsovi, do ktorého mohla nahliadnuť agentúra Reuters.

„Tiež vás žiadam, aby ste pozastavili uplatňovanie opatrení, kým nebude zabezpečený ich súlad s právom EÚ,“ doplnil eurokomisár. Breton ďalej v liste uviedol, že Európska komisia si vyhradzuje právo spustiť takzvané konanie o porušení povinnosti, ktoré môže v konečnom dôsledku viesť k súdnemu konaniu proti Maďarsku a možnej pokute.

Brusel totiž môže predmetnú vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ, ktorý môže uložiť finančné sankcie. Oficiálna reakcia Maďarska na túto výzvu zatiaľ nie je známa.

Zdroj: Pravda

By Archa21