Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pokračuje v rokovaniach s jednotlivými členmi Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP), ktorí majú záujem dohodnúť sa a pokračovať v zmluvnom vzťahu aj od 1. apríla. Informovala o tom manažérka oddelenia komunikácie poisťovne Eva Peterová.

Poskytovateľov ambulantnej starostlivosti, ktorí sa rozhodnú nepokračovať v zmluvnom vzťahu, bude VšZP postupne nahrádzať novými ambulanciami, ktoré poisťovňu požiadali o zazmluvnenie. Poistencov tak môžeme ubezpečiť, že VšZP urobí všetko pre to, aby sieť ambulantných lekárov bola i naďalej naplnená a aby každý pacient dostal potrebnú zdravotnú starostlivosť,“ priblížila Peterová.

Počas rokovaní so ZAP podľa jej slov poisťovňa predkladala viaceré alternatívne návrhy. Tie mali zvýšiť efektivitu poskytovania zdravotnej starostlivosti za podmienky dodržania hospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi s cieľom nájsť spoločný prienik medzi požiadavkami ZAP a možnosťami VšZP, ktoré sú limitované štátnym rozpočtom. „Zástupcovia ZAP však napriek našej snahe neboli ochotní ustúpiť zo svojich nárokov a prijať návrhy VšZP,“ doplnila Peterová.

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) v stredu informoval, že sa s VšZP nedohodol na podmienkach financovania zdravotnej starostlivosti. Od 1. apríla tak budú lekári s poisťovňou v nezmluvnom vzťahu, pričom pacientom budú poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

VšZP ďalej informuje, že finalizuje rokovania aj s ostatnými zdravotníckymi organizáciami v prospech efektívnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti, v kontexte zrovnoprávnenia úhradových mechanizmov bez rozdielu, či ide o súkromnú alebo štátnu nemocnicu. Organizáciám zastupujúcim ambulantných poskytovateľov VšZP predložila ponuku, ktorá pre nich znamená navýšenie príjmov v súlade so štátnym rozpočtom.

V rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti VšZP zvyšuje finančné ohodnotenie ceny práce lekára vo všetkých odbornostiach a smeruje finančné zdroje na podporu prevencie, ako aj na podporu starostlivosti o starších, často komplikovanejších pacientov od 70 rokov.

Vo vybraných odbornostiach, ktorými sú pneumológia, urológia, diabetológia a psychiatria, VšZP rozšíri alebo upraví spektrum zdravotníckych výkonov.

Novinkou je aj edukácia pacienta sestrou pri chronických ochoreniach obezity. Väčšina ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa vyjadrení poisťovne oceňuje ich snahu o naplnenie požiadaviek v maximálnej možnej miere, ktorá je limitovaná rozpočtovými pravidlami štátneho rozpočtu a úspornými opatreniam.

V prípade neochoty zástupcov Združenia ambulantných poskytovateľov ustúpiť zo svojich nárokov a prijať návrhy VšZP zvyšujúce efektivitu poskytovania zdravotnej starostlivosti za podmienky dodržania hospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi, poisťovňa ich požiadavky nebude akceptovať. To však nie je podľa vyjadrení poisťovne prekážkou pokračovať v rokovaniach s jednotlivými členmi ZAP, ktorí majú záujem dohodnúť sa v záujme pacienta.

Zdravotnícke a pacientske organizácie vyzývajú vládu na urgentné a spravodlivé dofinancovanie zdravotníctva. Obávajú sa, že v dôsledku odloženej zdravotnej starostlivosti pre pandémiu a s príchodom ľudí z vojnou zasiahnutej Ukrajiny sa počet pacientov, ktorí budú potrebovať zdravotnú starostlivosť na Slovensku, významne navýši.

Súčasná situácia zároveň podľa nich prinesie významne viac odvrátiteľných úmrtí, pričom jedným z dôvodov bude nedostatočné finančné pokrytie zo strany štátu a presun financovania na plecia samotných pacientov.

„Už dnes vieme, že nám v rozpočte pre zdravotníctvo chýba na tento rok minimálne 350 mil. eur,“ uviedla prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová. Situácia je pritom podľa nej kritická aj napriek ministerstvom financií avizovanému plánovanému dofinancovaniu v celkovej výške 365 mil. eur. Ako problematický vníma najmä spôsob ohláseného dofinancovania, za najtransparentnejší považuje navýšenie platby za poistenca štátu.

„Za poistenca štátu dnes štát zaplatí 31 eur mesačne, a aj to nie za všetkých, ktorí sú reálne poistencami štátu, ale len za počty, ktoré boli naplánované. V realite je poistencov štátu viac a mnohí z nich pritom využívajú zdravotnú starostlivosť vo väčšej miere. Prirodzene ide najčastejšie o dôchodcov, nezamestnaných či deti. Zaplatia pritom menej ako ekonomicky aktívni,“ vysvetlila Lévyová. Ako dodala, živnostník zaplatí mesačne na odvodoch viac ako 79 eur mesačne.

V čase kríz podľa Matoviča chcú, aby boli čo najviac chránené hodnoty. „V prípade zdravotnej starostlivosti sa hovorí, že nie je dostatočne zafinancovaná a že to nedáva pocit stability. Po dlhých opakovaných stretnutiach sme dospeli k finálnej podobe dofinancovania verejného zdravotného poistenia,“ skonštatoval Matovič.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský taktiež potvrdil, že rokovania boli dlhé a niekedy možno trochu emotívne, no nakoniec korektné.

„Ide nám o kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť,“ informoval Lengvarský. To, čo dohodli aktuálne, je podľa neho iba začiatok. Budú nasledovať ďalšie opatrenia v zmysle lepšieho prerozdeľovania peňazí medzi poisťovňami a ďalšie transparentnejšie procesy.

TASR

By Archa21