Dňa 14. júla 2021 prijal Európsky parlament na uľahčenie voľného pohybu občanov počas pandémie Covid-19 nariadenie Európskej únie (EÚ) č. 2021/953, ktorým bol zriadený rámec digitálneho COVID preukazu EÚ, t.j. vydávanie, overovanie a uznávanie potvrdení o očkovaní proti ochoreniu Covid-19, o vykonaní testu alebo prekonaní tohto ochorenia.

Digitálny COVID preukaz (pas) bol zavedený v celej Európskej únii, pričom do konca roka 2021 bola vydaná viac ako 1 miliarda potvrdení. Platnosť tohto nariadenia by mala skončiť 30. júna 2022.

Nakoľko EÚ plánuje s digitálnymi pasmi pokračovať aj po tomto dátume, predkladá nové nariadenie, ktoré rozširuje a mení pôvodné nariadenie č. 2021/953.

Do 8.4.2022 má každý občan členského štátu EÚ možnosť vyjadriť svoj postoj k predkladanému návrhu nariadenia (znenie v SJ nájdete na konci článku). Doteraz túto možnosť využilo 69 245 občanov.

Pripojte sa k nim a vyjadrite svoj názor. Vyplňte dotazník alebo zanechajte spätnú väzbu (tá je obmedzená 4000 znakmi). Väčšina hlasov je odmietavých. Slovenských reakcií je iba niekoľko desiatok. Zvýšme spolu toto číslo a pošlime spoločne EÚ signál, čo si o covid pasoch myslíme.

Možnosť zanechať spätnú väzbu: ec.europa.eu/info.

Inštruktážne videá ako postupovať pripravila právnička Judita Laššáková:

Obsahom videa je registrácia na portáli k verejným konzultáciám.

Návrh nariadenia 2022/0031 v SJ:

Zdroj

By Archa21