Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyvíja snahy, aby členské štáty podpísali novú „Globálnu dohodu o pripravenosti na pandémiu“, ktorá v podstate dáva WHO moc pri všetkých lekárskych a klimatických mimoriadnych situáciách!

Nová zmluva predložená v decembri 2021 rozširuje pôvodnú zmluvu z roku 2005. Pokiaľ ju členské štáty prijmú, bude mať ústava WHO (podľa článku 9) v prípade prírodných katastrof alebo pandémií prednosť pred ústavou jednotlivých krajín. Inými slovami, WHO bude v budúcnosti diktovať, nielen odporúčať.

WHO zriadila medzivládny rokovací orgán, ktorý sa prvýkrát stretne 1. marca 2022 („k dohode o pracovných metódach a harmonogramoch“) a druhýkrát 1. augusta 2022 (kde bude diskutovať o pokroku a pracovnom koncepte). Správu predloží na 76. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2023 s cieľom prijať tento „nástroj ovládania sveta“ do roku 2024.

Nástroj by mal:

  • zaistiť silnejšiu, trvalú a dlhodobú politickú angažovanosť na úrovni svetových vodcov 
  • definovať jasné procesy a úlohy 
  • zlepšiť dlhodobú podporu verejnému a súkromnému sektoru na všetkých úrovniach 
  • zabezpečiť podporu integrácie otázok zdravia do všetkých príslušných oblastí.

Švajčiarska vedkyňa Dr. Astrid Stuckelbergerová, ktorá niekoľko rokov spolupracovala s WHO, varuje pred týmto „nástrojom“ na ovládnutie. Myslí si, že každá krajina by mala poslať WHO verejný protestný list s tým, že je neprijateľné, aby podpis ministra zdravotníctva danej krajiny rozhodoval o osude miliónov ľudí bez referenda. Dr. Stuckelbergerová uviedla, že takýto protest zatiaľ zaslalo iba Rusko.

A konečne je tu spoločné vyhlásenie lídrov z celého sveta iniciované predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie Dr. Tedrosom Adhanomom:

„Dôjde k ďalším pandémiám a ďalším závažným zdravotným krízam. Otázka neznie či, ale kedy. Spoločne musíme byť lepšie pripravení predvídať, predchádzať, odhaľovať, vyhodnocovať a účinne reagovať na pandémie vysoko koordinovaným spôsobom. Za týmto účelom veríme, že by štáty mali spolupracovať na novej medzinárodnej zmluve o pripravenosti a reakcii na pandémiu.“

Všimnite si, že WHO by získalo neobmedzené kompetencie v zdravotných a klimatických otázkach, takže už vlastne nič nebráni tomu, aby boli vyhlásené už veľmi dlho plánované klimatické lockdowny. A za nedodržanie budú samozrejme stanovené drakonické pokuty.

Tiež je z vyššie uvedeného jasné, že EÚ to bude chcieť pretlačiť na úrovni celej EÚ, plošne.

Autor: necenzurovanapravda.cz

By Archa21