O dopadoch sankcií EÚ na Ruskú federáciu, rovnako aj sankcií RF na členské krajiny EÚ, sme si mali možnosť vypočuť si od rôznych skutočne „na slovo vzatých odborníkov“, detailne to vyčíslil profesor Staněk. 

Ak sa odstrihneme od plynu, jadrového paliva, od surovín automobilového priemyslu, hnojív a obilia, skončí automobilová výroba na ktorej predošlá vláda postavila priemysel, ale neprezieravo aj celé slovenské hospodárstvo, výroba elektrickej energie, bez hnojív aj tie biedne pozostatky poľnohospodárskej produkcie, zeleniny, krmiva pre dobytok a hydinu. 

Postavme si problematiku z celkom iného spektra.  

O inteligencii a odbornosti najvyšších predstaviteľov EÚ, rovnako ako o inteligencii našej verchušky, nemá väčšina z nás žiadne ilúzie. Ale, aj pri mimoriadne nízkom IQ a s desiatkami odborných asistentov je nepochybné, že informácie o ekonomickom kolapse v prípade odstavenia všetkých strategických surovín, sa tieto analýzy museli dostať aj na ich pracovné stoly. Napriek očividnej hrozbe, eurobyrokrati a krvavá Uana (bez písmenok, ktoré nemám odvahu napísať, aby som nebola obvinená z terori..mu) trvajú na ukončení dodávok. 

Potom to môže znamenať iba to, že ide o vopred plánovaný úmysel. 

Jasne zadefinovaný v “Green deale”, Schwabovom “ekonomickom resete”, Agende 2030/NWO. 

Z tohto pohľadu provokácia zo strany EÚ k vojne, podpora vojny dodávkami zbraní na Ukrajinu, vytvorenie železnej opony medzi Áziou, vrátane Ruska, a Európou, absolútna likvidácia ekonomiky členských krajín EÚ  a tým bezhraničná odkázanosť na americké banky a dodávky GMO potravín a iných priemyselných komodít (viď Európou odmietaná hospodárska dohoda s USA, TTIP, dávajú zmysel.

Za všetkým hľadaj peniaze. Zničená americká ekonomika sa opäť finančne zahojí na definitívnom páde Európy. 

Ing. Iveta Michalíková