Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý aktuálne pripravuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ZZS) zrealizujú viac ako 60 percent zásahov u pacientov, ktorí nie sú v priamom ohrození života alebo zdravia a mohli by byť liečení a ošetrovaní inak. „Vyťaženosť ambulancií ZZS pri riešení prípadov, ktoré by mohol riešiť iný typ starostlivosti, zvyšuje nedostupnosť pre opodstatnené zásahy a zároveň odčerpáva finančné zdroje,“ poukázal rezort zdravotníctva v predloženom materiáli.

Ministerstvo zdôrazňuje, že využitím ZZS na opodstatnené zásahy, keď sú pacienti v priamom ohrození života, sa zvýši jej dostupnosť a efektívne sa využijú dostupné zdroje bez navyšovania financovania ZZS. „Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu prostredníctvom zasielania podnetov či návrhov v rámci vecného zamerania do 15. 2. na adresu ministerstva,“ dodáva rezort.

Medzirezortné pripomienkové konanie by sa k novele zákona mohlo začať v apríli alebo v máji.

Ak na sebe alebo svojich blízkych spozorujete čo i len 1 z týchto príznakov okamžite volajte záchranku.

Príznaky

– kolaps
– dýchavica v pokoji, alebo pri rozprávaní
– počet dychov viac ako 20 za minútu
– zhoršenie vedomia, dezorientácia, zmena správania
– pretrvávanie horúčok nad 38 °C viac ako 5 dní
– zníženie tvorby moču
– nízke hodnoty systolického tlaku krvi (menej ako 100 TORR)

Aké čísla volať

155 operačné stredisko zdravotnej záchrannej služby – volať pri náhlych zmenách zdravia, strate vedomia, bezvedomí, pri problémoch s dýchaním, so srdcom, pri infarkte, otrave liekmi, chemikáliami, popáleninách, vážnych úrazoch, krvácaní
 
112 integrovaný záchranný systém – volať, ak treba zásah záchranárov, hasičov či policajtov, ide o európske číslo tiesňového volania.

Zdroj

By Archa21