Sme svedkami čoraz viac udalostí, ktoré prebúdzajú aj doposiaľ spiacu verejnosť. Zastrašovanie covidom a opatrenia, ktoré pripravili občanov o tzv. demokraciu a postupne ich zbavili základných ľudských práv, prekonala správa o podpise vojenskej dohody s USA. V eskalácii konfliktu USA proti Rusku, ktorý využíva nestabilitu Ukrajiny, potrebujú Američania obsadiť Slovensko s cieľom rozmiestnenia raketových základní. Hrozba bezprostredne blížiacej sa vojny zaktivizovala celú slovenskú verejnosť a napätie posledných dvoch rokov brachiálnych zásahov voči občanov, vyústili v otvorený občiansky odpor.

Mená hlavných aktérov dvojročného teroru, sú verejnosti známe. Mená poslancov, ktorí sú rovnakými spolupáchateľmi, nakoľko hlasujú za zákony proti ľuďom, zostávajú verejnosti viac menej neznáme. Mnohí z nich žijú vedľa nás bez toho, aby sme tušili, že to bol práve náš sused – poslanec, ktorý zahlasoval za zbavenie volebného práva občanov, bez absolvovania experimentálnej vakcíny, alebo za okupáciu Slovenska americkou armádou a dovoz jadrových zbraní.

Zbavme preto poslancov anonymity a odhaľujme ich tváre. Sme nedobrovoľnými účastníkmi hry o život. Hrajme teda aktívne. Pranierujme každého poslanca, ktorý hlasuje v náš neprospech alebo sa hlasovania zdrží. Namierme prst na ich tváre, ich mená a poukážme na jeho hlasovanie v parlamente. Táto hra sa jedného dňa skončí. Ich mená však nesmú zostať zabudnuté.

Výsledky hlasovania budú pravidelne zverejňované. Tak, ako sa vryjú do našej pamäte mená hlavných aktérov, budeme poznať meno každého poslanca.

Začíname Hru o život.

Autorka článku: Ing. Iveta Michalíková

Podklady: JUDr. Katarína Burdyová a kolektív

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 808) – tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku: tu.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 686) – tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku: tu.

By Archa21