Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka považuje reakcie premiéra Hegera a ministerky spravodlivosti Kolíkovej na zrušenie obvinenia guvernéra Národnej banky Slovenska. A radí im: Ak máte 90 poslancov, tak paragraf 362 Trestného poriadku zrušte. Ak teda poslanci vládnych strán v súčasnosti pri riešení ekonomických, sociálnych, zdravotných či iných problémov občanov Slovenska považujú za prioritnú práve zmenu ustanovenia § 363.

V pondelok prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera použil paragraf 363 Trestného poriadku a zrušil obvinenie z korupcie guvernéra Národnej banky Slovenska a bývalého ministra financií Petra Kažimíra. „Na vznesenie obvinenia Ing. Petra K. neboli splnené zákonné podmienky,“ povedal Kandera na tlačovej konferencii, kde spolu s ním sedeli aj generálny prokurátor Maroš Žilinka a jeho ďalší námestník Jozef Sedlák.

Celé trestné stíhanie bolo podľa prokuratúry postavené len na výpovedi jediného kajúcnika, ktorým je bývalý riaditeľ Finančnej správy František Imrecze. „Výpovede svedka neboli podporené ani ďalšími dôkazmi,“ zdôraznil Kandera. „Na základe týchto skutočností bolo zistené, že neboli splnené zákonné dôvody na vznesenie obvinenia,“ skonštatoval prvý námestník generálneho prokurátora.

Premiér Heger vyhlásil, že využívanie paragrafu 363 znepokojuje spoločnosť. „Občania cítia, že reálne hrozí zneužívanie tohto paragrafu na úkor spravodlivosti. Je to aj názor mnohých odborníkov vrátane troch strán koalície,“ reagoval predseda vlády na zrušenie obvinenia Kažimírovi.

Podľa Hegera chce koalícia aj ďalej rokovať s hnutím Sme rodina o zmenách paragrafu 363, ktoré doteraz prípadné zmeny vetovalo. „Sme rodina aktuálny stav vyhovuje, preto sa koalícia v týchto diskusiách nepohla,“ konštatoval Heger

Maroš Žilinka reagoval facebookovým statusom:

TRAUMATIZOVANIE SPOLOČNOSTI TÉMOU § 363 TRESTNÉHO PORIADKU NEPOVAŽUJEM ZA SPRÁVNE

Po pondelkovom rozhodnutí prvého námestníka generálneho prokurátora SR, ktorý v mene generálneho prokurátora SR, využijúc zákonné oprávnenie zrušovať právoplatné rozhodnutia v prípravnom konaní, zrušil obvinenie bývalého ministra financií SR Ing. P. K. z prečinu podplácania, pretože zistil porušenie zákona v jeho neprospech, predseda vlády SR a ministerka spravodlivosti SR opätovne verejne spochybnili využívanie § 363 Trestného poriadku a vyslovili sa za jeho zmenu v smere zúženia či úplného zrušenia.

Traumatizovanie spoločnosti vysokými ústavnými činiteľmi sústavným spochybňovaním rozhodnutí generálneho prokurátora SR (vždy výlučne v prípadoch, ktoré sú z ich pohľadu citlivé) bez znalosti spisu a s tým súvisiacimi nekonečnými výzvami na nutnosť zmeny právnej úpravy, ktorá by oprávnenia generálneho prokurátora SR obmedzila, nepovažujem za správne, ale škodlivé.

Ak predstavitelia vládnych strán považujú popri riešení ekonomických, sociálnych, zdravotných či iných problémov občanov Slovenska práve zmenu ustanovenia § 363 Trestného poriadku za prioritnú, na vykonanie z ich pohľadu potrebných legislatívnych zmien či úprav v Národnej rade SR disponujú deklarovanou ústavnou väčšinou 90 hlasov poslancov. Ak však reálne takou podporou na vykonanie zmien nedisponujú, nie je správne spoločnosť zneisťovať sústavným spochybňovaním, ale je potrebné rešpektovať rozhodnutia vydané na základe súčasnej právnej úpravy, ktorá generálnemu prokurátorovi SR ukladá POVINNOSŤ zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon.

Zdroj: facebook Maroš Žilinka, Pravda

By Archa21